Satyra – interesujący gatunek literacki dla lubiących się pośmiać

Gatunek literacki jest formą utworu literackiego. Jest to zbiór reguł, który określa styl, temat i kompozycję dzieła. Zazwyczaj gatunki literackie są przypisywane określonym rodzajom literackim takim jak liryka, epika i dramat. Do utworów lirycznych zalicza się sonet, bajkę, tren, satyrę, fraszkę, balladę, pieśń i hymn.

Poznajcie satyrę – bardzo interesujący gatunek literacki

Są to utwory przedstawiające głównie przeżycia wewnętrzne. Podmiot liryczny wyrażając swe odczucia posługuje się monologiem. Budowa utworu lirycznego jest prosta, a język pełen przenośni, epitetów, porównań oraz wyrazów naśladujących dźwięki.

Satyra jako forma wyrazu literackiego

Satyra gatunek liryczny o charakterze edukacyjnym, ośmieszającym obyczaje, zwyczaje społeczne i polityczne. Przedstawia świat wyolbrzymiając pewne ludzkie przywary, bądź zjawiska społeczne. Satyra swą popularność zyskała w epoce oświecenia, chociaż wywodzi się z antyku. Ojcem satyry był Horacy, a na naszych rodzimych ziemiach mistrzem tego gatunku okazał się Ignacy Krasicki. W swych dziełach piętnował przywary szlachty polskiej, przede wszystkim pijaństwo, butę i arogancję, lenistwo, konserwatyzm, a także hazard i ogólne zepsucie.

Cechy satyry – co warto wiedzieć?

  • porusza aktualne problemy polityczne, społeczne, obyczajowe,
  • wyśmiewa, piętnuje, wyolbrzymia, przejaskrawia obecne zjawiska społeczne bądź postawy ludzkie,
  • skłania do refleksji poprzez celną puentę,
  • ze względu na swą funkcję dydaktyczną pisana jest prostym językiem, czasem nawet potocznym,
  • wykorzystuje takie formy wyrazu jak groteska, ironia, sarkazm, karykatura.

Wyróżnia się satyry polityczne, filozoficzne, społeczno-obyczajowe oraz literackie.